Publikacije

Edicija publikacija United Cities and Local Governments

UCLG publications design UCLG publications design UCLG publications design

Klijent
Gabrijan Communication

Dizajn publikacija na 4 različita jezika, korice, dizajn unutrašnjih strana i grafička produkcija. Publikacije se bave temom unapređenja rada lokalnih opština.