Publikacije

Leksikon stvaralaca u preduniverzitetskom obrazovanju

Index of creatives book design Index of creatives book design Index of creatives book design

Klijent
Klett obrazovanje

Dizajn kompletne publikacije koja sadrži 1.000 biografija ljudi koji su velikoj meri doprineli preduniverzitetskom obrazovanju generacija u Srbiji. Dizajn čitljivo i pregledno prikazuje biografije po azbučnom redu a korica na atraktivan način skreće pažnju na ovu vrlo obimnu publikacuju.