close
BCSP book layout

Za veliki broj publikacija u izdanju BCBP-a radili smo kompletnu likovnu opremu:
dizajn korica i unutrašnjih strana, tabela, grafikona i grafičku produkciju.
Klijent: Beogradski centar za bezbednosnu politiku