close
ARIAL case studies

Osim logoa, dizajnirali smo i publikacija koja predstavlja sve organizacije u okviru Arial programa.
Pošto je reč o oblastima Pacifika, Kariba i pojedinih afričkih država, 3 kruga i boje
obeležavaju odgovarajuće segmente u publikaciji. Takođe, dizajn čini knjigu zanimljivom
i vizuelno dinamičnom.
Klijent: Gabrijan communication