Pakovanje

Dizajn pakovanja Menstrual preparata

Menstrual design

Client
International
Trade System

Dizajn kutije i flajera za preparat na bazi prirodnih sastojaka.