Pakovanje

Dizajn pakovanja Hepanoklin preparata

Hepanoklin design

Client
International
Trade System

Dizajn kutije i flajera za preparat na bazi prirodnih sastojaka koji blagotvorno utiče na rad jetre.