close
EW stationary

Nakon renoviranja hotela klijent je želeo i novi logo, promotivne materijale.
Zahtev je bio da novi izgled ima luksuzni šmek i sofisticiranu izradu.
Klijent: ABC Design / Greenwoods hotel